KIP 6 mēnešu pārskats - 1. gada 2019. jūlijs - 31. gada 2019. decembris

KIP 6 mēnešu pārskats - 1. gada 2019. jūlijs - 31. gada 2019. decembris

English
English